Meet the team!

Ali

Functie: Coach & Docent

 

Kernwaarde: 'Coachen en motiveren'

Wie ben je & waar heb je gestudeerd?

Mijn naam is Ali Reza Lotfy en ik studeer Tandheelkunde aan de ACTA. Momenteel ben ik bezig met het afronden van mijn bachelor Tandheelkunde en neem ik deel aan Honours programme binnen de faculteit.

Wat is jouw ervaring met onderwijs?

Ik houd me de afgelopen paar jaar al op verschillende vlakken bezig met onderwijs. Zo ben ik momenteel actief als eindexamen trainer voor de beta-vakken biologie en scheikunde en ben ik ook werkzaam als trainer voor didactische vaardigheden. Hiervoor hield ik me bezig met de bijscholing van onderbouw leerlingen op mavo, havo én vwo door één op één bijles voor beta-vakken. Daarnaast heb ik ook leerlingen op het basisonderwijs geholpen door het geven van rekenbijles.

Waarom help jij selectiekandidaten graag?

Ik wil graag selectiekandidaten helpen omdat mijn persoonlijke ervaringen met hen wil delen. Zelf heb ik vier keer meegedaan aan decentrale selecties (tweemaal voor Geneeskunde en tweemaal Tandheelkunde).  Met deze uitgebreide ervaringen hoop ik selectiekandidaten optimaal voor te bereiden voor de decentrale selectie en hun ook extra zelf vertrouwen te geven.

Wat is jouw kernwaarde in jouw manier van selectiebegeleiding?

Mijn kernwaarde is 'coachen en motiveren'. Het geven van zelfvertrouwen, bewust maken van doorzettingsvermogen en ervoor zorgen dat jij meer in jezelf gaat geloven. Ik hoop dit samen met jou te bereiken tijdens het bespreken van jouw persoonlijke dossier en tijdens de groepstraining!

Wat is jouw speciale tip voor de decentrale selectie kandidaat?

Doorzettingsvermogen is the key. Persoonlijk heb ik veel kansongelijkheid ervaren in het Nederlandse onderwijssysteem. Op de basisschool heb ik in groep 7 het advies 'kader' gekregen. In groep 8 kreeg met mijn behaalde cito-score van 540 (havo/vwo) het bindend advies mavo. Ik mocht uiteindelijk mavo/havo proberen op het voortgezet onderwijs. Na de brugklas werd ik bevorderd naar de havo. Toen ik succesvol mijn havodiploma had behaald, stroomde ik door naar het vwo. Na twee jaar vwo op mijn middelbare school was ik door de centrale examens helaas gezakt, maar wel indirect aangenomen voor de opleiding Tandheelkunde (doorschuiven van rangnummer). Het jaar daarop heb ik mijn vwo-diploma behaald via het Staatsexamen vo en was ik direct aangenomen voor de opleiding Tandheelkunde. Mijn tip is dus: Geef niet op! Geloof in jezelf. Als jij een doel voor ogen hebt, ga er voor!